Μέχρι πότε είναι οι αιτήσεις για προκήρυξη ΟΚΑΝΑ

Προκήρυξη ΟΚΑΝΑ: Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα;
Προκήρυξη ΟΚΑΝΑ: Πότε θα βγουν τα αποτελέσματα;

Ανακοινώθηκαν 60 μόνιμες θέσεις εργασίας μέσα από την προκήρυξη ΟΚΑΝΑ- Πώς θα κάνετε αίτηση.

Η προκήρυξη ΟΚΑΝΑ έχει να κάνει πρόσληψη 60 ατόμων για τη στελέχωση των υπηρεσιών του Οργανισμού.Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 11 Δεκεμβρίου 2022.

Οι ειδικότητες που ζητούνται για την προκήρυξη ΟΚΑΝΑ

ΠΕ Ψυχολόγων
ΠΕ Φαρμακοποιών
ΠΕ Νοσηλευτών
ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών
ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
ΤΕ Νοσηλευτών
ΔΕ Ειδικών Θεραπευτών

Η προθεσμία υποβολής της προκήρυξης ΟΚΑΝΑ λήγει την 11η/12/2022 ημέρα Κυριακή. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Προσλήψεις 30 ατόμων στον ΟΚΑΝΑ μέχρι πότε η προκήρυξη;

Ο ΟΚΑΝΑ για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό στην Αττική, στα Τρίκαλα και στην Αχαΐα θα προσλάβει Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς και Νοσηλευτές, με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για έναν χρόνο. Η προκήρυξη ΟΚΑΝΑ θα είναι από 1 Δεκέμβρη έως 15.

ΑΣΕΠ προκηρύξεις 2022: Πως κάνετε αίτηση;

Για να μπορέσετε να κάνετε αίτηση στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ θα πρέπει να έχετε μητρώο στον ΑΣΕΠ ή να το επικαιροποιήσετε, με λίγα κλικ.

Για τις περισσότερες θέσεις των προκηρύξεων του ΑΣΕΠ απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα, τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, άλλως δεν γίνονται δεκτοί για τις θέσεις εργασίας μέσα από τις προκηρύξεις.

Δύο από τα πρόσθετα προσόντα για τις προκηρύξεις ΑΣΕΠ είναι η γνώση της αγγλικής γλώσσας και η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Μάλιστα για κάποιες θέσεις ζητείται η άριστη, πολύ καλή ή καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ενώ για όλες σχεδόν τις θέσεις απαραίτητο προσόν είναι η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Θα πρέπει οι υποψήφιοι για τις προκηρύξεις ΑΣΕΠ να γνωρίζουν από επεξεργασία κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και ίντερνετ.

ΑΣΕΠ είσοδος: Τα βήματα για την υποβολή αίτησης

Για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η Εγγραφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ, στη διαδρομή: Πολίτες-> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στο ΑΣΕΠ ολοκληρώνεται επιλέγοντας Οριστικοποίηση.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης, η ημερομηνία υποβολής και η ένδειξη κατάστασης Υποβληθείσα εμφανίζονται στον Κατάλογο ηλεκτρονικών αιτήσεων. Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι.

Εάν οι υποψήφιοι επιθυμούν τη διόρθωση ή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση Υποβληθείσα, πρέπει, εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην πρόσκληση να επιλέξουν για τη συγκεκριμένη αίτηση Ακύρωση. Στη συνέχεια, επιλέγουν Νέα Αίτηση για να δημιουργήσουν νέα αίτηση ή Αντιγραφή, για να δημιουργήσουν ένα αντίγραφο της προηγούμενης ακυρωμένης αίτησης, την οποία μπορούν να επεξεργαστούν, να διορθώσουν και στο τέλος επιλέγουν εκ νέου Οριστικοποίηση.