Έρχεται νέα προκήρυξη της ΔΕΗ 2022: Που θα γίνουν προσλήψεις;

Προκήρυξη ΔΕΗ

Μια νέα προκήρυξη έρχεται από την ΔΕΗ όπου θα γίνουν προσλήψεις -Δυστυχώς δεν αφορά την Εύβοια.

Έρχονται προσλήψεις μέσω προκήρυξης της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα. Ανακοινώνεται η πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά εβδομήντα 70 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

Η συγκεκριμένη προκήρυξη της ΔΕΗ έχει να κάνει με τον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, που εδρεύει στον Νομό Κοζάνης.

Υπάρχουν ειδικότητες για την προκήρυξη της ΔΕΗ όπως υπάλληλοι γραφείου, ηλεκτροτεχνίτες, χειριστές ηλεκτροκίνητων, μηχανοτεχνίτες και εργάτες.

Η υποβολή αιτήσεων για την προκήρυξη της ΔΕΗ, ξεκίνησε από τις 31.10.2022 και θα είναι μέχρι 9 Νοεμβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να την στείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την προκήρυξη της ΔΕΗ στο 2463115851.