Προκήρυξη για δικαστική και δημοτική αστυνομία 2022: Πότε αρχίζουν οι προσλήψεις;

Βγαίνουν σε λίγες μέρες οι προκηρύξεις για τις προσλήψεις σε Δημοτική και Δικαστική Αστυνομία σε λίγες μέρες

Για τη Χαλκίδα δεν θα γίνουν προσλήψεις σε πρώτη φάση. Θα γίνουν προσλήψεις αργότερα ενώ ενδέχεται να λειτουργήσει η δημοτική αστυνομία. Για το ζήτημα θα υπάρξει αργότερα ανακοίνωση.

Η δικαστική αστυνομία θα λειτουργήσει πιλοτικά σε δικαστήρια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Θα προσληφθούν 600 άτομα για το ένστολο τμήμα και άλλα 100 άτομα για το πολιτικό τμήμα.

Ο τελικός κατάλογος των υποψηφίων θα υποβάλλεται στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής, η οποία θα εκφέρει την γνώμη της, ενώ η θητεία του θα είναι τρία χρόνια με τη δυνατότητα ανανέωσης για άλλα τρία χρόνια.

Δικαστική και δημοτική αστυνομία προκήρυξη
Δικαστική αστυνομία προκήρυξη 2022

Η προκήρυξη αναμένεται να βγει μέσα Σεπτεμβρίου και ίσως να είναι εκτός ΑΣΕΠ.

Προκήρυξη για την δημοτική αστυνομία: Πότε αρχίζουν οι προσλήψεις;

Θα γίνουν και εκατοντάδες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ για την δημοτική αστυνομία.

Παλαιότερα οι διαδικασίες πρόσληψης δεν γίνονταν μέσω ΑΣΕΠ, όμως η ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών θέλει να «αναβαθμίσει» την υπηρεσία, που πλέον σε πολλές περιοχές είτε υπολειτουργεί είτε είναι εντελώς ανύπαρκτη.

Ακούγεται ότι η νέα προκήρυξη που θα εκδοθεί από το ΑΣΕΠ να περιλαμβάνει μέχρι και 1.700 θέσεις εργασίας.

Εκτός από τα αντικειμενικά κριτήρια ή μόρια, υπάρχουν και άλλοι περιορισμοί. Θα παίζουν ρόλο τα όρια ηλικίας, καθώς οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί, τα 30 για προσλήψεις πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και τα 26 για όλους τους υπόλοιπους.

Τέλος, οι προσλήψεις θα γίνουν σε κλάδους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης μέχρι 30 ετών και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, μέχρι 26 ετών. Όταν συνταχθούν οι τελικοί πίνακες και ορκιστούν οι επιτυχόντες, θα υπάρχει υποχρέωση παρακολούθησης ειδικού προγράμματος εκπαίδευσης πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους, σε συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ.