Πότε γιορτάζει η Φλώρα;

Εκκλησία
Εκκλησία

Πότε γιορτάζει η Φλώρα;

Σήμερα 18 Αυγούστου γιορτάζει ο Φλώρος και η Φλώρα.

Ήταν μάρτυρας της χριστιανικής εκκλησίας.

Ο Φλώρος κατάγονταν από την Κωνσταντινούπολη και ασκούσε το επάγγελμα του λιθοξόου. Ο τοπικός ηγεμόνας εκτιμώντας την τέχνης του, τον έστειλε να δουλέψει κοντά στον Λικίνιο, τον μετέπειτα αυτοκράτορα της Ρώμης και μεγάλο αντίπαλο του Μεγάλου Κωνσταντίνου.

Αυτός τους ανέθεσε να κατασκευάσουν έναν ειδωλολατρικό ναό. Μόλις, όμως, ολοκλήρωσαν το έργο τους, μοίρασαν την αμοιβή τους στους φτωχούς και μετέτρεψαν τον ειδωλολατρικό ναό σε χριστιανικό.

Μόλις το έμαθε ο Λικίνιος εξοργίστηκε και τους υπέβαλε στο μαρτύριο του τροχού. Κατόπιν τους έστειλε πίσω στον Λουκίωνα, ο οποίος τους έκλεισε σ’ ένα βαθύ πηγάδι. Εκεί, τα δύο αδέλφια παρέδωσαν τον πνεύμα τους στον Κύριο.