Ακάθιστος ύμνος: Πότε ακούγεται το 2024 [στίχοι]

Τι και πότε

Ακάθιστος Υμνος: Η κορυφαία ακολουθία των Χαιρετισμών – Γιατί οι πιστοί στέκονται όρθιοι

Πότε θα έχουμε την ευκαιρία το 2024 να ακούσουμε τον ακάθιστο ύμνο; Στους πέμπτους χαιρετισμούς, ακούμε στις εκκλησίες τον ακάθιστο ύμνο. Το ίδιο θα γίνει και το 2024.

Ο ακάθιστος ύμνος είναι το σύμβολο του Χριστιανισμού έχει συνδεθεί με τις δύσκολες στιγμές της Κωνσταντινούπολης.

Η ώρα έναρξης σε πολλές εκκλησίες θα είναι από τις 6 το απόγευμα.

Ακάθιστος ύμνος ονομάζεται γενικά κάθε ορθόδοξος χριστιανικός ύμνος ο οποίος ψάλλεται από τους χριστιανούς πιστούς σε όρθια στάση.

Είναι γνωστός ως Τη Υπερμάχω Στρατηγώ, τα λόγια που ψάλλονται στους ναούς τις πέντε πρώτες Παρασκευές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, τις πρώτες τέσσερις τμηματικά, και την πέμπτη ολόκληρος.

Μερικοί στίχοι του Ακάθιστου ύμνου:

Τῇ ὑπερμάχῷ στρατηγῷ τὰ νικητήρια,
ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια,
ἀναγράφω σοι ἡ πόλις σου, Θεοτόκε,
ἀλλ’ ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον,
ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον,
ἵνα κράζω σοί, Χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτε.