Πότε ανοίγουν οι πίνακες αναπληρωτών;

Σχολείο
Σχολείο (πηγή: pexels.com)

Πότε ανοίγουν οι πίνακες αναπληρωτών;

Με βάση το νέο σύστημα διορισμών (ν.4589/2019) νέους πίνακες διορισμών και αναπληρωτών θα έχουμε 2 χρόνια μετά την έκδοση των τελικών πινάκων από τη πρώτη εφαρμογή του νόμου.

Έτσι για Ειδική εκπαίδευση, αφού τελικούς πίνακες είχαμε τον Ιούλιο του 2020, νέους πίνακες θα έχουμε τον Ιούλιο του 2022.