Τι έλειπε από το λιμάνι της Χαλκίδας;

Ένα από τα σημαντικά ζητήματα που είχαν ανακύψει στο λιμάνι της Χαλκίδας ήταν η έλλειψη λειτουργικής πλοηγίδας.

Η πλοηγίδα είναι μικρό ελαφρύ σχετικά σκάφος που ανήκει στη κατηγορία των βοηθητικών πλοίων της ναυτιλίας και που παρέχει εξυπηρετήσεις κυρίως σε εμπορικά πλοία (φορτηγά και επιβατηγά πλοία).

Η Χαλκίδα δεν είχε πλοηγίδα

Αποτέλεσμα είχε την υπέρμετρη οικονομική επιβάρυνση των ναυτιλιακών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας.

Περαιτέρω, το γεγονός αυτό προκαλούσε ζητήματα καθυστερήσεων και δυσλειτουργίας του λιμανιού, με αποτέλεσμα πολλά πλοία να αλλάζουν προορισμό επιλέγοντας άλλα λιμάνια, με δυσμενείς επιπτώσεις στην τοπική μας οικονομία.

Ο βουλευτής Εύβοιας Θανάσης Ζεμπίλης, που είχε δραστηριοποιηθεί για την επίλυση του προβλήματος, ευχαρίστησε από το βήμα της Βουλής τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γ. Πλακιωτάκη, για την ευαισθητοποίηση του να εφοδιάσει με πλοηγίδα την πλοηγική υπηρεσία Χαλκίδας, ήδη από τα τέλη του προηγούμενου έτους.