Κτηματολόγιο δασικοί χάρτες: Έτσι σώζετε την περιουσία σας

Κτηματολόγιο δασικοί χάρτες: Έτσι σώζετε την περιουσία σας.

Τα βασικά «όπλα», κατά περίπτωση, για τη σωστή τεκμηρίωση της αντίρρησης είναι το εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα.


Είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει ώστε να υποβληθεί ορθά η αντίρρηση και δεν μπορεί να κατατεθεί κατά τη διάρκεια της εξέτασης των αντιρρήσεων. Είναι αναγκαίο, ώστε να γίνει η σωστή αποτύπωση των ορίων της ιδιοκτησίας.