Πως βγάζω κάρτα ανεργίας το 2024;

Πως
Πως

Δείτε την διαδικασία στην ΔΥΠΑ, τις προϋποθέσεις και δικαιολογητικά

Πως
Πως βγάζω κάρτα ανεργίας

Στο ψηφιακό μητρώο ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) μπορεί να εγγραφεί οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, ηλικίας 15 – 74 ετών. Δείτε παρακάτω πως βγάζει κάποιος κάρτα ανεργίας.

Για να βγάλει κάποιος κάρτα ανεργίας θα πρέπει να ανήκει στις παρακάτω κατηγορίες.

α) δεν ασκεί ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα

β) είναι ικανό για εργασία και παράλληλα διαθέσιμο στην αγορά εργασίας και

γ) αναζητά ενεργά απασχόληση.

Η εγγραφή στο ψηφιακό μητρώο Δ.ΥΠΑ πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω των e-services ΔΥΠΑ, η πρόσβαση στις οποίες πραγματοποιείται με τη χρήση κωδικών TAXISnet.

Δεν απαιτείται η αυτοπρόσωπη προσέλευση στις Υπηρεσίες.

Εάν υπάρχει πρόσφατη εγγραφή στο μητρώο, οι συναλλασσόμενοι ταυτοποιούνται με τη χρήση των κωδικών TAXISnet και τη συμπλήρωση του ΑΜΚΑ.

Διαφορετικά, απαιτείται πρώτα η εγγραφή στο σύστημα και η συμπλήρωση κάποιων βασικών στοιχείων.

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής, οι συναλλασσόμενοι/-ες επιλέγουν την Υπηρεσία (ΚΠΑ2) του τόπου κατοικίας τους και συμπληρώνουν τα απαραίτητα πεδία εγγραφής

Πώς βγάζω κάρτα ανεργίας 2024 – ΟΑΕΔ

Η σύνδεση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΔΥΠΑ πραγματοποιείται με χρήση προσωπικών κωδικών TAXISnet, πατώντας εδώ, μέσω της επιλογής «Σύνδεση στο Σύστημα μέσω πιστοποίησης από την ΑΑΔΕ».

Αν είστε ήδη πιστοποιημένος χρήστης θα μεταβείτε αυτόματα στη σελίδα ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Αν δεν είστε πιστοποιημένος χρήστης θα οδηγηθείτε στη σελίδα μέσω της οποίας θα γίνει η εγγραφή σας στο σύστημα και στη συνέχεια θα μεταβείτε αυτόματα στη σελίδα ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Με την ΥΠΟΒΟΛΗ της ηλεκτρονικής αίτησης, δημιουργείται η ψηφιακή κάρτα Δ.ΥΠ.Α, με δυνατότητα εκτύπωσης της ή προσθήκης της στο wallet του gov.gr

H ψηφιακή κάρτα ΔΥΠΑ ισχύει επί ένα τρίμηνο από την αρχική εγγραφή.

Οι συναλλασσόμενοι/-ες έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την ανανέωση της εφόσον εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής και παραμονής στο ψηφιακό μητρώο.

Οι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο ΔΥΠΑ, που δεν λαμβάνουν επιδότηση και ανήκουν στην κατηγορία Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), δεν υποχρεούνται σε ανανέωση της ψηφιακής τους κάρτας έως και τρεις (3) μήνες μετά την λήξη της ισχύος του παραστατικού αναπηρίας που προσκομίζουν.

Εάν το παραστατικό αναπηρίας λήξει και δεν προσκομίσουν ανανέωση αυτού, διαγράφονται αυτοδίκαια από το ψηφιακό μητρώο ΔΥΠΑ.

Συνεπώς, εάν δεν προβούν στην ανανέωση του παραστατικού αναπηρίας υποχρεούνται σε εκ νέου εγγραφή με τις υποχρεώσεις των κοινών ανέργων ή επανεγγράφονται με τον χαρακτηρισμό ΑμεΑ, εφόσον προσκομίσουν ανανέωση του πιστοποιητικού αναπηρίας, από την ημερομηνία που αιτούνται την εγγραφή τους στο μητρώο ανέργων.