ΕΦΚΑ ασφαλιστική ενημερότητα: Ποια τα βήματα;

ΕΦΚΑ ασφαλιστική ενημερότητα: Πως την τυπώνουμε;

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν είσοδο με τους Taxisnet κωδικούς τους για να υποβάλλουν αίτηση χορήγησης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Αίτηση για ασφαλιστική ενημερότητα μπορούν να κάνουν τα φυσικά πρόσωπα (ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες, μισθωτοί ασφαλισμένοι, συνταξιούχοι, λοιποί ιδιώτες) και οι επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) απογεγραμμένες και αναπόγραφες στο Μητρώο Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων του e-ΕΦΚΑ.