Πόσα ένσημα χρειάζονται για το εποχικό επίδομα;

Πολλοί Ευβοιώτες ρωτούν για το πόσα ένσημα χρειάζονται για το εποχικό επίδομα είτε είναι του 2023 ή του 2024.

Οι αιτήσεις για το εποχικό βοήθημα ξεκίνησαν στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Η διαδρομή για την υποβολή αιτήσεων του επιδόματος αναμένεται να είναι ίδια με πέρυσι.

Υπενθυμίζεται πως το επίδομα αυτό είχε δοθεί πέρυσι από την ΔΥΠΑ και τα ποσά που λάμβαναν οι δικαιούχοι κυμαίνονταν μεταξύ 557,38 και 1.114,75 ευρώ και αυτό αφορούσε μεταξύ άλλων σε εργαζόμενους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ που ασκούσαν ένα από τα παρακάτω επαγγέλματα:

οικοδόμου, λατόμου, ασβεστοποιού, κεραμοποιού, πλινθοποιού, αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινοσυλλέκτη, καπνεργάτη, μουσικού-μέλους οικείου επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτη, μισθωτού ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστή εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιού, τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης,

χειριστή και βοηθού χειριστή κινηματογράφου, ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου, ταμία κινηματογράφου και θεάτρου, μισθωτού τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, σμυριδεργάτη, ταξιθέτου θεάτρου-κινηματογράφου,

χορευτή-μέλους οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, και του τεχνικού απασχολούμενου σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις-μέλους οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων.

Η πληρωμή του εποχικού επιδόματος αναμένεται να δοθεί εφάπαξ στο τρίμηνο Σεπτεμβρίου- Νοεμβρίου στους δικαιούχους.

Πόσα ένσημα τελικά χρειάζονται για το εποχικό επίδομα

– Λοιπές κατηγορίες (πλην οικοδόμων) πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει το ημερολογιακό έτος που προηγείται του έτους καταβολής του βοηθήματος από πενήντα (50) έως διακόσιες δέκα (210) ημέρες ασφάλισης στον κλάδο τους

– για τους σμυριδορύκτες Νάξου απαιτούνται από πενήντα (50) έως διακόσιες σαράντα (240) ημέρες ασφάλισης στον κλάδο τους.
Οι μισθωτοί τουριστικών και επισιτιστικών επαγγελμάτων πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της καταβολής του βοηθήματος εβδομήντα πέντε (75) τουλάχιστον ημερομίσθια και όχι περισσότερα από πενήντα (50) ημερομίσθια κατά τη χρονική περίοδο από 1η Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου της καταβολής ημερολογιακού έτους

-Για τους χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών κ.λπ. μηχανημάτων απαιτούνται από εβδομήντα (70) έως διακόσιες δέκα (210) ημέρες ασφάλισης στον κλάδο τους τα ημερομίσθια που έχουν τυχόν πραγματοποιήσει σε άλλους κλάδους κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της καταβολής να μην είναι περισσότερα από αυτά που πραγματοποίησαν στον επαγγελματικό κλάδο ως μέλη του οποίου ζητούν το βοήθημα το σύνολο των ημερομισθίων που έχουν πραγματοποιήσει κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της καταβολής

– να μην υπερβαίνει τα διακόσια σαράντα (240) ημερομίσθια,
– να έχουν την ιδιότητα του μισθωτού του οικείου κλάδου, κατά την περίοδο καταβολής του βοηθήματος (10/09-30/11)

Δεν είναι δικαιούχοι όσοι συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης κατά τον χρόνο καταβολής του βοηθήματος. Σε περίπτωση που η τακτική επιδότηση ανεργίας εμπίπτει μέσα στην περίοδο καταβολής του βοηθήματος (10/09 – 30/11), τότε το εποχικό βοήθημα συμψηφίζεται με το αντίστοιχο ποσό της τακτικής ανεργίας.

Όλες οι λεπτομέρειες για το εποχικό επίδομα ΕΔΩ