Επίδομα γονικής άδειας

Γράφει η Μακρή Αν. Φωτεινή

Λογίστρια Φοροτεχνικός Α’ τάξης

Όλοι οι  εργαζόμενοι γονείς μπορούν να αιτηθούν για επίδομα γονικής άδειας από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) με προϋπόθεση  να απασχολούνται επί ένα έτος στον ίδιο εργοδότη. Η εργασία  μπορεί να είναι με σύμβαση αορίστου χρόνου ή και με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Η γονική άδεια είναι 4 μήνες για τη μητέρα και τον πατέρα. Το νέο στοιχείο είναι ότι το επίδομα είναι ίσο με τον κατώτατο μισθό για δύο μήνες, επομένως θα καταβληθούν στους δικαιούχους δύο κατώτατοι μισθοί.

Γράφει η Μακρή Αναστ. Φωτεινή, Λογίστρια Φοροτεχνικός, Ειδική στην αγροτική φορολογία, [email protected] 6955683021

Στην περίπτωση περισσοτέρων παιδιών, έχετε δικαίωμα να πάρετε άδεια και για αυτά, εφόσον από τη λήξη της άδειας που δόθηκε για το  προηγούμενο παιδί μεσολάβησε ένας χρόνος πραγματικής απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη.

Βασικό κριτήριο είναι το παιδί να είναι μέχρι 8 ετών.

Sos Όταν υπάρχουν δίδυμα παιδιά, τότε χορηγείται το διπλάσιο της άδειας.

Επισημαίνεται ότι όσες αιτήσεις είχαν ήδη υποβληθεί στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ, κατά την περίοδο πριν την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν χρειάζεται να υποβληθούν ξανά ηλεκτρονικά.

Θα χρειαστείτε είτε κωδικούς taxis είτε οαεδ. Η αίτηση γίνεται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ.

Τα στοιχεία που ζητάει το σύστημα είναι:

ΑΦΜ ΣΥΖΥΓΟΥ 
 *ΑΜΚΑ ΣΥΖΥΓΟΥ 
 *ΑΦΜ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 
 *ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 
 *ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 
 *ΩΡΕΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 
 *ΓΟΝΕΑΣ ΔΙΔΥΜΩΝ, ΤΡΙΔΥΜΩΝ Κ.Λ.Π 
 *ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ) 
 *ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΛΟΓΩ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΓΟΝΕΑ 
 *ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΓΟΝΕΑ

Η γονική άδεια μπορεί να χορηγείται εναλλακτικά με τη μορφή μειωμένου ημερήσιου ωραρίου ή σε ημέρες άδειας, χωρίς να θίγεται το δικαίωμα σας να λάβετε το επίδομα γονικής άδειας.