Εκπαιδευτικοί: Τι θα γίνει με το εμβόλιο;

Σχολεία
Σχολεία

Εκπαιδευτικοί εμβολιασμός: Θα υπάρχει απαγόρευση της εισόδου των ανεμβολίαστων εκπαιδευτικών- Δείτε τι θα γίνει με τους αναπληρωτές εκπαιδευτικοί.

Η απαγόρευση θα γίνει στα σχολεία εάν δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση εμβολιασμού, νόσησης ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου.

Τα παραπάνω, προβλέπει τροπολογία. Πιο συγκεκριμένα, θα επιβάλλεται το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολή καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και δεν θα καταβάλλονται οι αποδοχές.

Σύμφωνα με την ίδια τροπολογία, οι προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι κατά την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση εμβολιασμού, νόσησης ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου, δεν θα αναλαμβάνουν υπηρεσία.