ΕΕΤΑΑ ερωτηματολόγιο εισόδου 2020-2021: Πότε ανοίγει το δελτίο εξόδου;

Σχολείο
Σχολείο (φωτό αρχείου)

ΕΕΤΑΑ ερωτηματολόγιο εισόδου 2020-2021: Πότε ανοίγει;

Συνήθως ανοίγει τον Σεπτέμβριο. Το ερωτηματολόγιο στο eetaa.gr θα πρέπει να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά από όλους τους ωφελούμενους/ες, ώστε να ενεργοποιηθεί το voucher για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2020 -2021.

Οι ωφελούμενες/νοι οφείλουν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά το Ερωτηματολόγιο Εισόδου στην ειδική εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ στο eetaa.gr.

Σημειώνεται ότι η εγγραφή σε Δομή θεωρείται έγκυρη μόνον μετά την ηλεκτρονική υποβολή του ερωτηματολογίου Εισόδου.

Το αντίστοιχο ισχύει και σε περίπτωση αποχώρησης της/του ωφελούμενης/ου από το Πρόγραμμα, όποτε κι αν αυτό συμβεί, όπου τότε οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά το Ερωτηματολόγιο Εξόδου και να προσκομίσει στη Δομή σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.

Πρόκειται για την πλατφόρμα της ΕΕΤΑΑ όπου οι κάτοχοι των voucher οφείλουν να συμπληρώσουν:

1) ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ
2) ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Να συμπληρώσουν τα στοιχεία του Ερωτηματολογίου Εισόδου στη ειδική εφαρμογή «Ερωτηματολόγιο Εισόδου» της ΕΕΤΑΑ (voucher) για κάθε παιδί (μια για κάθε παιδί) από την με την εισαγωγή ΑΦΜ και Ειδικού Κωδικού πιστοποίησης).