Ποια τα ανοιχτά προγράμματα ΔΥΠΑ;

Ένα από τα προγράμματα που τρέχει αυτή την περίοδο ειναι της αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης.

Μεγάλη ήταν η συμμετοχή και σε παρόχους της Χαλκίδας όσον αφορά τις αιτήσεις. Επόμενη κίνηση είναι η κατάρτιση τους.

Πρόγραμμα κατάρτισης ΟΑΕΔ για 80.000 δικαιούχους θα πρέπει να επιλέξουν οι επιτυχόντες. Τα ανοιχτά προγράμματα ΔΥΠΑ, εμφανίζονται στον ωφελούμενο σύμφωνα με το απολυτήριο ή το πτυχίο που έχει δηλώσει στην αίτησή του.

Κατά την επιλογή προγράμματος ΔΥΠΑ κατάρτισης, συστήνεται, ο ωφελούμενος, να λάβει υπόψη του τις υποδείξεις του εργασιακού συμβούλου, οι οποίες έγιναν κατά τη διαδικασία σύνταξης του ατομικού σχεδίου δράσης του.

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει από τους παρόχους κατάρτισης πριν τη συγκρότηση των τμημάτων. Στη λίστα των προσφερόμενων ανοιχτών προγραμμάτων ΔΥΠΑ, δίνονται οι απαραίτητες πληροφορίες, όπως ο τίτλος του προγράμματος, η διάρκεια σε ώρες, ο φορέας κατάρτισης, τα παραρτήματα του φορέα με τις διευθύνσεις τους.

Όσον αφορά τα ανοιχτά προγράμματα ΔΥΠΑ, οι πάροχοι Κατάρτισης επαληθεύουν τα δικαιολογητικά των ωφελουμένων και εφόσον οι ωφελούμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, προχωρούν στην ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης.

Διευκρινίζεται ότι οι ημέρες απουσίας κατά τη διάρκεια της κατάρτισης δεν είναι συμπληρωματικές, αλλά υπολογίζονται στο σύνολο των επιτρεπόμενων απουσιών.

Στην περίπτωση που ο ωφελούμενος υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο απουσιών ή διακόψει την κατάρτιση δεν καταβάλλεται στον πάροχο αμοιβή, ο ωφελούμενος δεν δικαιούται επιδόματος και διαγράφεται από το Μητρώο Ωφελουμένων.