ΔΕΗ προσλήψεις: Πότε θα βγουν τα αποτελέσματα;

Τοπίο
Τοπίο

Πρόκειται για τις προσλήψεις της ΔΕΔΔΗΕ που ανακοινώθηκαν στις 20 Οκτωβρίου 2021.

Μέχρι τέλος Οκτωβρίου θα έχουν γίνει οι αιτήσεις και πριν το τέλος του Νοεμβρίου, σύμφωνα με πληροφορίες θα έχουν βγει τα αποτελέσματα.

Πρόκειται για σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 130 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής.

Θα προσλάβει 82 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων (Τ4/Α), 20 ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου (ΔΟ2/Α), 3 ΔΕ Σχεδιαστές (Τ4/Λ), 18 ΔΕ Οδηγοί-ΜηχανοδηγοίΧειριστές (Τ5) και 7 ΔΕ Οδηγοί-ΜηχανοδηγοίΧειριστές (Χειριστές Μηχανημάτων τεχνικών έργων) (Τ4/Ι).