Βασιλικό Εύβοιας

Βασιλικό κίνηση οχημάτων
Αυτοκίνητα

Το Βασιλικό βρίσκεται έξω από τη Χαλκίδα. Σύμφωνα με την απογραφή του 2011, το Βασιλικό έχει 6.571 κατοίκους και είναι τρίτο στην σειρά, μετά τη Χαλκίδα και τη Νέα Αρτάκη. Στο Βασιλικό υπάγεται διοικητικά το Λευκαντί.