Βάσεις 2020: Τα τμήματα ψυχολογίας

Τα Τμήματα ψυχολογίας στην Ελλάδα κατανεμημένα κατά φθίνουσα σειρά βάση των μορίων που συγκέντρωσαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2020:

Τμήμα Ψυχολόγων (Θεσσαλονίκη): Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων – 18.400
Τμήμα Ψυχολογίας (Αθήνα): Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – 17.875
Τμήμα Ψυχολογίας (Θεσσαλονίκη): Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – 17.725
Τμήμα Ψυχολογίας (Αθήνα): Πάντειο Πανεπιστήμιο – 17.550
Τμήμα Ψυχολογίας (Ιωάννινα): Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – 17.350
Τμήμα Ψυχολογίας (Ρέθυμνο): Πανεπιστήμιο Κρήτης – 17.075
Τμήμα Ψυχολογίας (Φλώρινα): Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονία – 16.675