Έρχονται λεφτά στην Στερεά Ελλάδα

Δημόσιες επενδύσεις στην Στερεά Ελλάδα πάνω από 78 εκατομμύρια ευρώ προβλέπονται.

Προϋπολογισμός ύψους 140.998.892,43 € για το 2021 εγκρίθηκε την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020, από την πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.

Κατά την 12η Ειδική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, αναλύθηκαν βασικά στοιχεία του προϋπολογισμού, κατά άξονα εσόδων και δαπανών.

Το σημαντικότερο για τους Στερεοελλαδίτες, είναι η εμφατικά αναπτυξιακή και κοινωνική στόχευση του προϋπολογισμού, ο οποίος προβλέπει για το 2021 δημόσιες επενδύσεις ύψους 78.213.907,71 €.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων είναι αυξημένο κατά 14,7 εκατ. ευρώ, ή 23% σε σύγκριση με το 2020.