Χωράφι στην εξοχή το βράδυ
Φεγγάρι στην Εύβοια
γυναίκα χαμογελά

Δημοφιλή στο Internet