Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την επιδότηση ζωοτροφών 2022

Ποια θα είναι τα χρήματα των δικαιούχων από την επιδότηση ζωοτροφών 2022;
Ποια θα είναι τα χρήματα των δικαιούχων από την επιδότηση ζωοτροφών 2022;

H επιδότηση ζωοτροφών 2022, ξεκίνησε με τις αιτήσεις ενώ όταν θα κλείσει το σύστημα θα πιστωθούν τα ποσά που προκύπτουν βάσει του συστήµατος κλάσεων.

Όσοι έχουν πάνω από 100 αιγοπρόβατα και περισσότερα από 15 παραγωγικά βοοειδή, θα πρέπει να έχουν τζίρο τουλάχιστον 2.000 ευρώ. Η επιδότηση ζωοτροφών 2022 θα έχει µια προσαύξηση 15% για τις νησιωτικές περιοχές.

Ποια θα είναι τα χρήματα των δικαιούχων από την επιδότηση ζωοτροφών 2022;

Τα ποσά της επιδότησης ζωοτροφών 2022 ξεκινούν από τα 100 ευρώ όσοι έχουν από 11 έως 24 ζώα και φτάνουν τις 5.480 ευρώ όσοι έχουν πάνω από 950 αιγοπρόβατα.

Για τον τοµέα της βοοτροφίας η επιδότηση ζωοτροφών 2022 κυµαίνεται από 120 ευρώ έως και 7.000 ευρώ ανά κτηνοτροφική εκµετάλλευση, ανάλογα µε την κλάση που ανήκει ο κάθε δικαιούχος και την έδρα της εκµετάλλευσης.

Για τον τοµέα της ωοπαραγωγού πτηνοτροφίας, η επιδότηση ζωοτροφών 2022 θα κυµαίνεται από 700 ευρώ έως 15.000 ευρώ. Για τον τοµέα της χοιροτροφίας, η πληρωμή της επιδότησης θα κυµαίνεται από 1.000 ευρώ έως 15.000 ευρώ.