Νέο voucher από την ΔΥΠΑ: Αυτοί είναι οι δικαιούχοι

Την ώρα που σας γράφουμε το κείμενο, τρέχουν οι αιτήσεις

Πριν όμως κάνεις οτιδήποτε θα πρέπει να ξέρεις αν είσαι δικαιούχος για το voucher από την ΔΥΠΑ και έχει να κάνει νε χορήγηση επιταγών θεάματος. Αίτηση θα κάνεις μέχρι τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου.

Δικαιούχος για το voucher ΔΥΠΑ
Δικαιούχος για το voucher ΔΥΠΑ

Ποιος θα πάρει το voucher της ΔΥΠΑ

Δικαιούχος για το νέο voucher της ΔΥΠΑ, είναι ο εργαζόμενος και άνεργος, οι οποίος το έτος 2021 συγκέντρωσε 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) ή ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή επιδότησης ανεργίας ή μακροχρόνιας ανεργίας ή
συνδυασμός των παραπάνω.

Δικαιούχος του voucher της ΔΥΠΑ είναι επίσης ο άνεργος εγγεγραμμένος στο Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ που έχει συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τεσσάρων μηνών.

Που κάνεις αίτηση για το voucher της ΔΥΠΑ

Η αίτηση για το voucher της ΔΥΠΑ υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση που βλέπεις στην παρένθεση (https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/epitages-theamatos)