ΈΚΤΑΚΤΟ: ΠΡΟΣΟΧΗ κοντά στο Στόμιο!

Μεγάλη προσοχή πρέπει να δείξουν οι περαστικοί κοντά στην περιοχή.

Έχει δυνατούς ανέμους και κύμα και έχει σαν αποτέλεσμα να έχει υποστεί καθίζηση ένα μέρος του δρόμου.

Μεγάλη προσοχή στους φίλους οδηγούς.