Που ισχύουν οι προσλήψεις στο δημόσιο;

Εκατοντάδες θέσεις εργασίας είναι διαθέσιμες μέσα από προκηρύξεις το επόμενο διάστημα. Βρήκαμε μια προκήρυξη που είναι διαθέσιμη στον διπλανό νομό μας.

Πρόκειται για θέσεις εργασίας στους δήμους και πιο συγκεκριμένα στον δήμο Αθηναίων.

Προσλήψεις στο δημόσιο θα γίνουν μέσω του Δήμου Αθηναίων. 109 άτομα θα βρουν εργασία στις παιδικές κατασκηνώσεις Αγίου Ανδρέα.

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε την πρόσληψη, δεκάδων ατόμων, για την κάλυψη εποχικών αναγκών των Παιδικών Εξοχών του Δήμου Αθηναίων (της Δ/νσης Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) που εδρεύουν στον Αγ. Ανδρέα Νέας Μάκρης Αττικής.

Οι προσλήψεις για το δημόσιο θα γίνουν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και θα έχουν διάρκεια έως τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο του 2022, αναλόγως της ειδικότητας.

Εκδόθηκε η προκήρυξη 5ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ
Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία, και να την υποβάλουν μαζί με αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Αθηναίων, Λιοσίων 22, Σ.Κ. 10438, Αθήνα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Σμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου. Τηλ. επικοινωνίας: 2105277450, 2105277509, 2105277480, 2105277553, 2105277452, 2105277510, 2105277514, 2105277516, 2105277520.