Προκήρυξη πυροσβεστική 2022: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις;

Πανελλήνιες 2022: Δείτε ποια είναι τα προσόντα για την εισαγωγή των υποψηφίων στην Πυροσβεστική.

Πήρε ΦΕΚ η προκήρυξη για την πυροσβεστική 2022. Δείτε ποια προσόντα ορίζει, τις προϋποθέσεις, τα κωλύματα κατάταξης, τις κατηγορίες υποψηφίων και τη διαδικασία για την εισαγωγή σπουδαστών.

Οι υποψήφιοι για την προκήρυξη θα να είναι Έλληνες πολίτες και να μην είναι πάνω από 26 ετών.

Θα πρέπει να έχουν τελειώσει την τρίτη λυκείου και η διαγωγή να είναι το λιγότερο κόσμια. Όσοι έχουν υπηρετήσει στον στρατό, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να τις έχουν αναβάλει νομίμως και να μην έχουν αποβληθεί για λόγους πειθαρχίας.

Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή εξέτασης.

Προκήρυξη πυροσβεστική 2022: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις
Προκήρυξη πυροσβεστική 2022: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις (Φωτό: Paul Chambers Unsplash)

Οι υποψήφιοι για την προκήρυξη για την πυροσβεστική 2022 υποχρεωτικά θα πρέπει να έχουν λευκό ποινικό μητρώο.

Δεν θα πρέπει να είναι χρήστες ναρκωτικών ενώ για όσους είχαν προσληφθεί στο πυροσβεστικό σώμα, να μην έχει καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας τους για πειθαρχικούς λόγους ή να μην έχουν απολυθεί επειδή προσκόμισαν ψευδή ή πλαστά δικαιολογητικά.

Τέλος, δεν θα πρέπει να έχουν τατουάζ σε εξωτερικά εμφανές σημείο του σώματος ή του προσώπου τους όταν θα φορούν τη στολή.

Είναι θέμα ημερών να ξεκινήσουν οι αιτήσεις.