Προκήρυξη 13κ 2021: Αυτά είναι τα προσωρινά αποτελέσματα – Πότε είναι οι ενστάσεις;

Δείτε όλα τα νέα για την προκήρυξη 13κ 2021

Βγήκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 13Κ/2021. Θα βρουν εργασία 345 άτομα μόνιμο προσωπικό Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε δήμους όλης της χώρας.

Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση και τα στοιχεία ταυτοποίησης των υποψηφίων που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων εμφανίζονται με αστερίσκους.

Προκήρυξη 13κ 2021, αποτελέσματα, ενστάσεις
Προκήρυξη 13κ 2021, αποτελέσματα, ενστάσεις

Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη.

H προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων ορίζεται έως και τη Δευτέρα 8 Αυγούστου 2022.

Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο ΑΣΕΠ, στην διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π., Ένσταση για την Προκήρυξη 13Κ/2021, Κατηγορία: Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε., T.Θ. 14308 Αθήνα, Τ.Κ. 11510

Δεκτή επίσης γίνεται και η υποβολή ένστασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: [email protected].