11κ 2021 προκήρυξη: Μέχρι πότε τα δικαιολογητικά;

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 11Κ 2021: Ξεκίνησε η υποβολή δικαιολογητικών για το εθνικό τυπογραφείο και την τράπεζα της Ελλάδος.

Αφορά 50 θέσεις τακτικού προσωπικού πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο και στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Οι υποψήφιοι έπρεπε να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ για την προκήρυξη 11κ 2021.

Αφορά 50 θέσεις τακτικού προσωπικού πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο και στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Αφορά 50 θέσεις τακτικού προσωπικού πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο και στην Τράπεζα της Ελλάδος. (Sincerely Media: Unsplash)

Θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής έληξε την Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021.

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει τώρα να υποβληθούν ηλεκτρονικά, λίγο πριν από την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων.

Η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών άρχισε την 9η Μαρτίου και λήγει στις 22 Μαρτίου ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.