Πότε θα γίνει η πληρωμή για το ΚΕΑ Αυγούστου 2022;

Πότε θα γίνει η πληρωμή ΚΕΑ Αυγούστου 2022; Πολλοί Ευβοιώτες είναι δικαιούχοι του επιδόματος

Κάθε μήνα γίνεται η πληρωμή και είναι ένα σημαντικό βοήθημα για τα νοικοκυριά που τα βγάζουν δύσκολα οικονομικά.

Η πληρωμή μηνός Αυγούστου 2022 στους δικαιούχους θα γίνει σε όσους έχουν υποβάλλει αίτηση μέχρι και τέλος Ιουλίου 2022 και έχει εγκριθεί. Θα πραγματωθεί την τελευταία εργάσιμη του Αυγούστου 2022 δηλαδή την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022.

Την προηγούμενη της πληρωμής, εργάσιμη ημέρα Τρίτη 30 Αυγούστου 2022 και κατά τις απογευματινές ώρες, τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα από τα ΑΤΜ όλων των τραπεζών.

Οι δικαιούχοι ΚΕΑ κάθε μήνα παίρνουν ένα χρηματικό ποσό κοντά στα 200 ευρώ που βασίζεται στην εισοδηματική ενίσχυση, στη διασύνδεση με υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης, και τη διασύνδεση με υπηρεσίες ενεργοποίησης που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξη των δικαιούχων στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική επανένταξη.

Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για ΚΕΑ; Ποιοι δεν θα το πάρουν;
Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για ΚΕΑ; Ποιοι δεν θα το πάρουν; (φωτογραφία αρχείου: unsplash.com)

Ποιοι είναι δικαιούχοι ΚΕΑ;

Κάθε πολίτης που διαμένει μόνος του σε κατοικία και δεν είναι φοιτητής, μπορεί να κάνει την αίτηση. Το ίδιο ισχύει και για τις οικογένειες. Τέλος δικαιούχοι μπορεί να είναι και άστεγοι με προϋπόθεση ότι έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας ή κάνουν χρήση Υπνωτηρίων που λειτουργούν στους Δήμους.

Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, το εισόημα το εξάμηνο δεν πρέπει να ξεπερνά τα 1200 ευρώ. Για νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια τα 1.800 €.

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη θα πρέπει να έχει εισόδημα 2.100 ευρώ το εξάμηνο.
2.400 ευρώ θα πρέπει να έχει εισόδημα ένα νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη.

Τέλος, το δηλούμενο εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 5.400 ευρώ, ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού.

Διαβάστε πως κάνουμε αίτηση για το επίδομα ΚΕΑ 2022.