Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα της προκήρυξης 6κ 2022;

Τι πρέπει να κάνουν όσοι υποψήφιοι είναι στους πίνακες της προκήρυξης 6κ 2022
Τι πρέπει να κάνουν όσοι υποψήφιοι είναι στους πίνακες της προκήρυξης 6κ 2022

Πλήθος αιτήσεων έγιναν για την προκήρυξη 6Κ 2022 του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα έξι θέσεων μόνιμου προσωπικού. Πρόκειται για τη προκήρυξη 6κ 2022 του ΑΣΕΠ που οι αιτήσεις γίνονταν το καλοκαίρι του 2022.

Συγκεκριμένα θα βρουν εργασία με σειρά προτεραιότητας, 66 άτομα μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η προκήρυξη 6κ 2022 στο υπουργείο πολιτισμού άρχισε πριν λίγους μήνες την Τρίτη, 30 Αυγούστου και έληξε την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022.

Την ίδια ώρα, το ΑΣΕΠ καλεί τους υποψηφίους της προκήρυξης 6κ 2022 που περιλαμβάνονται στους πίνακες να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για να εξασφαλιστεί η θέση τους. Η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών άρχισε την 27η Δεκεμβρίου 2022 και λήγει τη 12η Ιανουαρίου 2023. Τα αποτελέσματα αναμένονται να βγουν πριν το Πάσχα 2023.

Οι ειδικότητες της προκήρυξης 6κ 2022 που ζητούνται αφορούν τους εξής κλάδους:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης – 59 θέσεις
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
ΠΕ Μηχανικών
ΠΕ Μηχανικών (Ειδ. Αρχιτέκτων Μηχανικός)
ΠΕ Μηχανικών (Ειδ. Ηλεκτρολόγος Ή Μηχανολόγος Μηχανικός)
ΠΕ Μηχανικών (Ειδ. Πολιτικός Μηχανικός)
ΠΕ Περιβάλλοντος

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης – 6 θέσεις

ΤΕ Δασοπόνων
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
ΤΕ Μηχανικών (Ειδ. Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός)
ΤΕ Μηχανικών (Ειδ. Τοπογράφος Μηχανικός)
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – 1 θέση

ΔΕ Τεχνικών Βοηθών