Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα για την προκήρυξη 13κ 2021;

Πότε θα βγουν στην δημοσιότητα τα οριστικά αποτελέσματα για την προκήρυξη 13κ 2021 - Πως θα τα δουν τα αποτελέσματα οι υποψήφιοι;
Πότε θα βγουν στην δημοσιότητα τα οριστικά αποτελέσματα για την προκήρυξη 13κ 2021 – Πως θα τα δουν τα αποτελέσματα οι υποψήφιοι; πηγή φωτογραφίας unsplash

Δείτε πότε αναμένονται τα αποτελέσματα για την προκήρυξη που περιμένουν αρκετοί Ευβοιώτες. Η προκήρυξη 13κ 2021 θα δώσει χιλιάδες θέσεις εργασίας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι 1.427 θέσεις εργασίας της προκήρυξης 13κ 2021, αφορούν σε μόνιμο προσωπικό και προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου και στον Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης».

Πότε θα βγουν στην δημοσιότητα τα οριστικά αποτελέσματα για την προκήρυξη 13κ 2021 – Πως θα τα δουν τα αποτελέσματα οι υποψήφιοι;

Τα αποτελέσματα της προκήρυξης 13κ 2021 βρίσκονται στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ. Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Στα αποτελέσματα της προκήρυξης 13κ 2021, θα πρέπει να ξέρετε ότι τα στοιχεία ταυτοποίησης των υποψηφίων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων εμφανίζονται με αστερίσκους. Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη.