Πότε ανοίγει το α21 το 2024;

Πότε μπορεί κάποιος να κάνει αίτηση α21 για το επίδομα παιδιού το 2024

α21 αιτηση 2024
Πότε μπορούν οι δικαιούχοι να κάνουν αίτηση α21 για το επίδομα παιδιού το 2024

Πότε γίνεται η αίτηση και πότε μπαίνει η πληρωμή για το επίδομα παιδιού Α21 το 2024;

Το επίδομα πληρώνεται προς τους δικαιούχους σε τακτική βάση κάθε έτος, όπου η πληρωμή λαμβάνει χώρα κάθε δίμηνο. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την κατάθεση του ποσού σε ενεργό τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, με την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα πληρωμής.

Για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, το επίδομα αυτό μπορεί να καταβάλλεται στους δικαιούχους μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του αντίστοιχου έτους. Με αυτόν τον τρόπο, η πληρωμή πραγματοποιείται σε τακτική βάση, παρέχοντας στους δικαιούχους την οικονομική ενίσχυση που τους αναλογεί κατά τη διάρκεια κάθε διμήνου του έτους.

Πότε κάνετε αίτηση για το επίδομα παιδιού 2024 Α21 (ΟΠΕΚΑ);

Προς ενημέρωσή σας, γνωρίζετε πότε είναι δυνατόν να υποβάλετε αίτηση στον ΟΠΕΚΑ για το επίδομα παιδιού Α21 του 2024; Δεν είναι πάντα εφικτή η υποβολή αιτήσεων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για το συγκεκριμένο επίδομα.

Το εν λόγω επίδομα, που αφορά το έτος 2024 και διανέμεται από τον ΟΠΕΚΑ, είναι προσβάσιμο μόνο μετά την υποβολή της αίτησης Α21 μέσω της αντίστοιχης πλατφόρμας. Για να λάβετε το επίδομα παιδιού ή το επίδομα τέκνων, είναι απαραίτητο να υποβάλετε αίτηση στην πλατφόρμα A21, η οποία είναι διαθέσιμη για αιτήσεις.

Η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων ανοίγει την ημερομηνία που πραγματοποιούνται οι πληρωμές του επιδόματος και κλείνε 20 ημέρες πριν από την καταβολή του. Για παράδειγμα, αν η δεύτερη δόση του επιδόματος παιδιού καταβλήθηκε στις 31 Μαΐου, η πλατφόρμα για τις αιτήσεις άνοιξε την ίδια ημερομηνία και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 7 Ιουλίου, λίγες ημέρες πριν την πίστωση της τρίτης δόσης.

Για να πάρει κανένας τα χρήματα του πρώτου διμήνου κάθε νέου έτους για το επίδομα, θα ληφθούν υπόψη τα εισοδήματα του προηγούμενου φορολογικού έτους. Επίσης γίνεται διασταύρωση στοιχείων για όσα παιδιά φοιτούν σε σχολείο.

Έτσι με διασταύρωση στοιχείων μέσω της πλατφόρμας myschool θα διαπιστωθεί αν κάποιος είναι δικαιούχος και το παιδί του πηγαίνει στο σχολείο.

Πότε θα γίνει η πληρωμή για το επίδομα παιδιού 2024

Το επίδομα παιδιού 2024 καταβάλλεται στους δικαιούχους κάθε έτους, ανά δίμηνο. Γίνεται με πίστωση σε ενεργό τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα καταβολής.

Έτσι, η πληρωμή της πρώτης δόσης για το επίδομα παιδιού, γίνεται 31 Μαρτίου 2024, η πληρωμή της δεύτερης δόσης στις 31 του Μάη 2024, της τρίτης στις 31 Ιουλίου, της τέταρτης δόσης θα πιστωθεί στις 29 Σεπτεμβρίου, της πέμπτης δόσης την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2024 και από τις 20 μέχρι 23 Δεκεμβρίου η έκτη δόση.

Θα πρέπει να ξέρετε ότι για να πάρετε το επίδομα παιδιού ή επίδομα τέκνων 2024, θα πρέπει η αίτηση να έχει υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Αίτηση, η οποία αποθηκεύτηκε προσωρινά, θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη και άρα δεν θα έρθει ποτέ η πληρωμή.