Ωράριο Θεοφάνεια: Ποια μαγαζιά είναι ανοιχτά;

Αύριο είναι τα Φώτα και πολλοί ρωτούν το ωράριο των μαγαζιών τα Θεοφάνεια

Ωράριο Θεοφάνεια: Ποια μαγαζιά είναι ανοιχτά

Όλες οι επιχειρήσεις είναι αύριο κλειστές ανήμερα των Θεοφανείων. Το ίδιο ισχύει και για τα σούπερ μάρκετ.

Η χρονιά ξεκινά με μια αργία το Σάββατο, την ημέρα των Φώτων. Δεν είναι εργάσιμη τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για τον δημόσιο τομέα.

Πως πληρώνονται όσοι δουλεύουν τις αργίες;

Στις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν πληρώνεται χωρίς κάποια προσαύξηση ο μισθός.

Οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν δικαιούνται θα πληρωθούν με ημερομίσθιο, συν 75% για όσες ώρες απασχοληθούν.

Αν οι εργαζόμενοι δουλέψουν σε επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας θα πάρουν το 1/25 του συνήθως μισθού συν 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου για όσες ώρες απασχοληθούν

Αν εργάζονται σε επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις αργίες, θα πάρουν αύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του νομίμου ημερομισθίου τους για όσες ώρες απασχοληθούν.