ΟΠΕΚΕΠΕ: Έρχονται νέες ενισχύσεις

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ενίσχυση αποφάσισε να δώσει η κυβέρνηση στους αγροτικούς συνεταιρισμούς που υπέστησαν προβλήματα από την πανδημία

Οι ενισχύσεις που θα δοθούν σε συγκεκριμένους αγροτικούς συνεταιρισμούς, θα φτάσουν έως 2,3εκατ. ευρώ ενώ έχουν αποφασιστεί σε αυτό το κομμάτι δύο κρατικές αποφάσεις. Η πρώτη απόφαση έχει να κάνει με την χορήγηση επιδότησης σε αγροτικούς συνεταιρισμούς που τους δημιουργήθηκαν προβλήματα λόγω του κορονοϊου. Η δεύτερη απόφαση έχει να κάνει με την χορήγηση επιδότησης σε αγροτικούς συνεταιρισμούς στο τομέα των δημητριακών που τους υπέστησαν προβλήματα λόγω του κορονοϊου.

Οι ενισχύσεις που θα δοθούν σε συγκεκριμένους αγροτικούς συνεταιρισμούς, θα φτάσουν έως 2,3εκατ. ευρώ
Οι ενισχύσεις που θα δοθούν σε συγκεκριμένους αγροτικούς συνεταιρισμούς, θα φτάσουν έως 2,3εκατ. ευρώ

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι;

Δικαιούχοι είναι μόνο οι αγροτικοί συνεταιρισμοί που έχουν δεχτεί προβληματική μείωση στο εισόδημά τους από την σημερινή πανδημία της covid 19. Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιδότηση αυτή δεν θα οριστεί από την ποσότητα των προϊόντων που είναι διαθέσιμα στην αγορά.

Οι χορηγήσεις που θα δοθούν στους παραπάνω δικαιούχους , είναι ανάλογες με τις σίγουρες οφειλές τους.