Χωρίς νερό θα μείνει σήμερα το Μπούρτζι

Χωρίς νερό θα μείνουν για λίγες ώρες σήμερα στο Μπούρτζι.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης στο δίκτυο ύδρευσης στην Κοινότητα του Αγίου Νικολάου Ληλαντίων (Μπούρτζι) από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι.

Οι εργασίες θα επηρεάσουν την υδροδότηση στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Νικολάου, με αποτέλεσμα να υπάρχουν διακοπές στο νερό. Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντομότερη ολοκλήρωση των εργασιών.