Δείτε τι έργα θα κάνουν στις περιοχές που είχαν πλημμύρες στη Χαλκίδα!

Έπεσαν οι υπογραφές στη Χαλκίδα και θα γίνουν τα παρακάτω έργα.

Θα γίνουν εργασίες στο Λευκαντί, αποκατάστασης των εκτεταμένων ζημιών, που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 9ης Αυγούστου, στους κοινόχρηστους χώρους, τις υποδομές και τα δίκτυα υδροσυλλογής, ώστε να επιτευχθεί η άρση του κινδύνου στην κίνηση των οχημάτων και των πεζών καθώς και πλημμυρών λόγω βροχοπτώσεων και συγκεκριμένα περιλαμβάνονται

  1. Ανακατασκευή του τοιχίου αντιστήριξης επί της παραλίας σε σημεία βλαβών
  2. Ανακατασκευή των πεζοδρομίων που έχουν υποστεί ζημιές
  3. Αποκατάσταση αγωγών των δικτύων απορροής των ομβρίων υδάτων που εκβάλουν στην παραλία
  4. Βελτίωση με επαύξηση της επιφάνειας των υφιστάμενων φρεατίων υδροσυλλογής στις καθέτους οδούς
  5. Ανακατασκευή της παραλιακής οδού με ασφαλτόστρωση
    Η αποπεράτωση του έργου θα γίνει εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.