Κοινωνικό μέρισμα 2020: Ποια θα είναι τα κριτήρια αν θα δοθεί;

Τα τελευταία χρόνια, λίγο πριν τις γιορτές δίνονταν το κοινωνικό μέρισμα.

Φέτος θα δοθεί το κοινωνικό μέρισμα 2020; Είναι ένα ερώτημα που μέχρι και αυτή την ώρα δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη απάντηση.

Ακούγεται ότι ίσως και φέτος να δοθεί σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Ο μοναδικός λόγος είναι να δοθεί ρευστότητα στην αγορά αν την αφήσει βέβαια ο κορονοϊός που δυστυχώς έχει ακυρώσει από εκδηλώσεις μέχρι και παζάρια στην Εύβοια.

Ακόμα τίποτα δεν έχει ξεκαθαρίσει ενώ ακούγεται ότι ίσως να βοηθηθούν και οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Πάντως τα τελευταία χρόνια οι παρακάτω συμπολίτες μας ήταν οι δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος 2020.

Κοινωνικό μέρισμα 2020: Θα δοθεί τελικά και σε ποιους; Ποια θα είναι τελικά τα κριτήρια αν αποφασίσει η κυβέρνηση να το δώσει και φέτος. Μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχει κάποια πληροφόρηση αν το κοινωνικό μέρισμα πάρει σάρκα και οστά το 2020.
  1. Οικογένειες με 4 ή περισσότερα παιδιά και φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ.
  2. Οικογένειες που τουλάχιστον ο ένας γονέας είναι μακροχρόνια άνεργος (σ.σ άνω των 12 μηνών) με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο τέκνο, και με φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία άνηκαν και μονογονεϊκές οικογένειες.
  3. Οικογένειες που και οι δύο γονείς είναι βραχυχρόνια άνεργοι (σ.σ. κάτω των 12 μηνών) με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο τέκνο, και φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 ευρώ. Και στην περίπτωση αυτή λαμβάνονται υπόψη μονογονεϊκές οικογένειες.
  4. Οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα ΑΜΕΑ, δικαιούχοι του σχετικού επιδόματος, έως 24 ετών.