Ζητείται Συνεργάτης από το ΚΕΚ Ευρωπαϊκή Προοπτική

ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

Το ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ζητά συνεργάτη με τα παρακάτω προσόντα:

  • Να είναι επικοινωνιακός/η
  • Να είναι απόφοιτος/η ΑΕΙ/ΤΕΙ με α)ΤΡΙΕΤΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΟ και β) ΑΡΙΣΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ

ΘΑ ΕΚΤΙΜΗΘΕΙ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟ ΜΑΙL : [email protected]

Στο ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ σχεδιάζουμε, αναπτύσσουμε και υλοποιούμε εκπαιδευτικά προγράμματα και συμβουλευτικές υπηρεσίες που προσθέτουν αξία στο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας μας, με στόχο να συμβάλουμε:

  1. στη μείωση της ανεργίας,
  2. στη συνεχή αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και
  3. στην ενίσχυση δράσεων και δομών συνδεόμενων με την κοινωνική ανάπτυξη.
  4. Δημιουργώντας συνεργασίες με επιστήμονες, επαγγελματίες και φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και αξιοποιώντας τις δυνατότητες που δίνει η τεχνολογία της πληροφορίας, προωθούμε την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειρίας και μάθησης και δεσμευόμαστε για τη συνεχή βελτίωσή μας.

Αλλαγή πλεύσης για τις μάσκες στην Ευρώπη – Τι συνιστά το ECDC - Ποιες μάσκες να επιλέγετε