ΚΕΑ Δεκεμβρίου 2020: Πότε θα καταβληθεί στους δικαιούχους

Πότε θα πληρωθούν οι δικαιούχοι ΚΕΑ Δεκεμβρίου 2020;

Κάθε μήνα, την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που καταβάλλεται παγίως το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα στους δικαιούχους του.

Για τον μήνα Δεκέμβριο κανονικά είναι να πιστωθεί στις 30/12/2020 και να καταβληθεί στους δικαιούχους το διπλάσιο ποσό. Μάλιστα,τα ποσά θα πιστωθούν κατευθείαν στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Σε 2 κατηγορίες χωρίζονται οι δικαιούχοι ΚΕΑ Δεκεμβρίου 2020. Στην πρώτη είναι οι εργαζόμενοι που οι επιχειρήσεις που τους απασχολούν και έκλεισαν με κρατική εντολή και έχουν παρθεί τα στοιχεία τους μέσω της Εργάνη.

Η δεύτερη κατηγορία, αφορά όσους οι ΚΑΔ πλήττονται αλλά παραμένουν ανοιχτά τα καταστήματα τους και σε αναστολή οι εργαζόμενοι. Για αυτούς τους εργαζόμενους, τα στοιχειά θα συλλεχθούν έως τις 7 Δεκεμβρίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δικαιούχοι των παραπάνω κατηγοριών μπορεί να πιστωθούν νωρίτερα πριν την ημερομηνία πληρωμής που είναι η 30/12/20.