Τι είναι το φορολογικό διαζύγιο;

Τέθηκε σε λειτουργία η εφαρμογή για την υποβολή αιτήματος χωριστής δήλωσης συζύγων και οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου να επιλέξουν το πώς θα καταθέσουν τις δηλώσεις τους.

Όπως τα τελευταία χρόνια, έτσι και εφέτος άνοιξε από την Τρίτη 12 Ιανουαρίου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή δήλωσης με την οποία θα δηλώνεται ο φορολογικός …χωρισμός.

Βέβαια πριν λάβει κανείς την σχετική απόφαση και πάει στην εφορία για το… διαζύγιο, θα πρέπει να σταθμίσει από πριν τα υπέρ και τα κατά και αυτό διότι, μετά την παρέλευση της σχετικής προθεσμίας, δεν μπορεί να γίνει διόρθωση τουλάχιστον για το τρέχον φορολογικό έτος.

Το κλειδί για την ορθή απόφαση (αν συμφέρει δηλαδή το ζευγάρι ο φορολογικός χωρισμός) είναι τα τεκμήρια διαβίωσης και κατά πόσο αυτό θα είναι συμφέρον για τους δύο φορολογούμενους.