ΕΣΠΑ λογιστές: Ποιοι θα πάρουν επίδομα;

Επίδομα 2.000 ευρώ για λογιστές και φοροτεχνικούς – Ολόκληρη η διαδικασία

Ένα νέο πρόγραμμα ώστε να εκσυγχρονιστούν ψηφιακά οι λογιστές βρίσκεται στον αέρα.

Η δράση που έχει να κάνει με επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους.

Επιδότηση μπορούν να πάρουν οι αυτοαπασχολούμενοι λογιστές – φοροτεχνικοί, καθώς και νομικά πρόσωπα παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό τους.

ΕΣΠΑ λογιστές
Η δράση που έχει να κάνει με επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους. JESHOOTS.COM Unsplash

Δικαιούχοι είναι οι λογιστές που έχουν τον ΚΑΔ 69.20 που έχει να κάνει με δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου και παροχή φορολογικών συμβουλών, καθώς και το σύνολο των υποκείμενων ΚΑΔ αυτού.

ΕΣΠΑ λογιστές: Έως 2000 ευρώ θα πάρουν όσοι έχουν ετήσιο εισόδημα μικρότερο από 20.000 ευρώ. Έως 1500 θα λάβουν οι δικαιούχοι με ετήσιο εισόδημα μεγαλύτερο από 20.000 ευρώ.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ψηφιακά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στη διεύθυνση www.ependyseis.gr με την ένδειξη: «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών».