ΕΠΟΠ προκήρυξη 2022: Πως κάνουμε αίτηση;

Οι χιλιάδες προσλήψεις στον στρατό έχουν σκοπό την ενίσχυση του.

Σημειώνεται πως η σχετική προθεσμία έληγε 26 Απριλίου 2022. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι προκηρύξεις ΕΠΟΠ 2022 για 1.639 προσλήψεις που δημοσιεύθηκαν πριν λίγες μέρες.

Τέσσερις νέες προκηρύξεις δημοσίευσε ο ΑΣΕΠ. Πιο συγκεκριμένα, οι 1.639 προσλήψεις κατανέμονται ως εξής: 1.030 θέσεις στον Στρατό Ξηράς, 281 θέσεις στην Πολεμική Αεροπορία, 308 θέσεις στο Πολεμικό Ναυτικό και 20 θέσεις στο Κοινό Νομικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία έως την 24η Ιουνίου 2022 να κάνουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους. Το πότε θα βγουν τα αποτελέσματα για τις προκηρύξεις ΕΠΟΠ 2022 είναι ένα καλό ερώτημα. Με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ακούγεται πως αυτό ίσως να γίνει στα τέλη του καλοκαιριού.

1030 ΕΠΟΠ είτε άντρες ή γυναίκες θα προσληφθούν εφόσον έχουν τα απαιτούμενα προσόντα.

Θα πρέπει να έχουν την σωματική ικανότητα που καθορίζεται για να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα μόρια. Θα πρέπει επίσης, να πετύχουν στις υγειονομικές, ψυχοτεχνικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες.

Μπορούν να καταταγούν ως Επαγγελματίες Οπλίτες όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δεν έχουν τα κωλύματα που ορίζονται ανεξάρτητα αν εκπλήρωσαν ή όχι τις στρατιωτικές
τους υποχρεώσεις.

Στην προκήρυξη αναφέρεται ότι δεν μπορούν να καταταγούν όσοι τα προηγούμενα έτη εργάζονταν στον στρατό και είτε παραιτήθηκαν ή απολύθηκαν.

Τέσσερις νέες προκηρύξεις δημοσίευσε ο ΑΣΕΠ.
Τέσσερις νέες προκηρύξεις δημοσίευσε ο ΑΣΕΠ- Photo by Eduard Delputte on Unsplash

281 ΕΠΟΠ θα βρουν εργασία και στην πολεμική αεροπορία. Εφόσον περάσουν τις εξετάσεις, θα τοποθετηθούν αποκλειστικά σε μονάδες και υπηρεσίες της Πολεμικής Αεροπορίας, για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.

308 ΕΠΟΠ άνδρες και γυναίκες θα βρουν εργασία στο πολεμικό ναυτικό. Οι υποψήφιοι θα επιλεγούν σε μία από τις δύο ειδικότητες που έχουν δηλώσει, εφόσον έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και περάσουν από τις προβλεπόμενες υγειονομικές, ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν τελικά και θα καταταγούν, θα τοποθετηθούν σε πολεμικά πλοία και μονάδες για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.

Τέλος η προκήρυξη θα προσλάβει 20 ΕΠΟΠ στο Κοινό νομικό σώμα των ενόπλων δυνάμεων.

Για να συμμετάσχουν στις παραπάνω προκηρύξεις, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην είναι πάνω από 28 ετών.

Οι υποψήφιοι για την προκήρυξη ΕΠΟΠ 2022, πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά, έως την 24 Ιουνίου 2022 και ώρα 23:59, μέσω σχετικής μηχανογραφικής εφαρμογής στις ιστοσελίδες των ενόπλων δυνάμεων, την προβλεπόμενη αίτηση – υπεύθυνη δήλωση η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται και από τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά που ζητούνται στην εκάστοτε προκήρυξη.

Θα πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,60 μ. οι άνδρες και 1,55 μ. οι γυναίκες. Οι υποψήφιοι θα επιλεγούν στην ειδικότητα που έχουν δηλώσει εφόσον, έχουν τα απαιτούμενα προσόντα που αναγράφονται στην προκήρυξη και τη σωματική ικανότητα που καθορίζεται για αυτήν την ειδικότητα.

Θα πρέπει επίσης να επιτύχουν στις προβλεπόμενες υγειονομικές – ψυχοτεχνικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες. Στις προκηρύξεις των ΕΠΟΠ μοριοδοτείται και η γνώση ξένης γλώσσας.