Επιδότηση ηλεκτρικών συσκευών αίτηση (allazosyskevi.gov.gr): Πως θα γίνει η αίτηση;

Επιδότηση ηλεκτρικών συσκευών 2022: Όλα θα γίνουν μέσω του taxisnet.

Σύμφωνα με τις τελευταίες επίσημες ανακοινώσεις θα μπει «κόφτης» εφόσον ξεπεράσουν τις 350.000 οι αιτήσεις για την επιδότηση ηλεκτρικών συσκευών.

Πριν το καλοκαίρι και πιο συγκεκριμένα τον Ιούνιο, αρχίζει η επιδότηση ηλεκτρικών συσκευών 2022 για ψυγεία, κλιματιστικά και καταψύκτες.

Ξεκίνησε από την Τρίτη (21.6.2022) έως και την Τρίτη 5 Ιουλίου, όπου θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αντικατάστασης ηλεκτρικών συσκευών που θα παρέχει επιδοτήσεις 30 έως 50% για αγορά καινούριων.

Όπως αναφέρει η απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στο πρόγραμμα αντικατάστασης ηλεκτρικών συσκευών με επιδότηση θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση χωρίς δικαιολογητικά.

Άτυχοι όσοι ήδη έχουν συσκευές νέας τεχνολογίας καθώς δεν θα δικαιούνται το voucher για την επιδότηση.

Αν οι αιτήσεις για την επιδότηση ηλεκτρικών συσκευών, ξεπεράσουν τις 350.000 τότε θα μπουν οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.

Το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή» αφορά την επιδότηση για αντικατάσταση παλαιών ενεργοβόρων συσκευών και συγκεκριμένα κλιματιστικών, ψυγείων και καταψυκτών με νέες συσκευές. Η παράδοση των νέων συσκευών θα γίνεται παράλληλα με τη συλλογή των παλιών.

Η πλατφόρμα έχει στόχο να ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Στην πλατφόρμα (allazosyskevi.gov.gr), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν αιτήσεις μέχρι στις 5 Ιουλίου. Σημειώνεται πως η έναρξη υποβολής των αιτήσεων θα ανοίξει σταδιακά ανάλογα με το ΑΦΜ του κάθε ενδιαφερόμενου. Υπενθυμίζεται πώς αίτηση μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, μπορούν να υποβάλουν στην πλατφόρμα τα ΑΦΜ που λήγουν σε: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Θα δηλώνει με αίτηση που θέλει να γίνει η επιδότηση ηλεκτρικών συσκευών δηλαδή ποιες συσκευές θέλει να αντικαταστήσει. Θα δηλώνει ΑΦΜ και ένα λογαριασμό.

Ηλεκτρικές συσκευές: Ποιοι δικαιούνται επιδότηση

Σε ειδική πλατφόρμα θα το δηλώνει με τους κωδικούς taxisnet ο ενδιαφερόμενος είτε μόνος του είτε με βοήθεια του λογιστή είτε και από το κατάστημα που μπορεί να πάει.
Τα ποσοστά επιδότησης θα κυμανθούν από 30% έως 50% ανά νοικοκυριό, ανάλογα με το ετήσιο εισόδημα.(pixabay.com)

Τα ωφελούμενα νοικοκυριά θα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν επιδοτήσεις για έως και τρεις ηλεκτρικές συσκευές.

Τέλος, τα ποσοστά επιδότησης για ηλεκτρικές συσκευές θα κυμανθούν από 30% έως 50% ανά νοικοκυριό, ανάλογα με το ετήσιο εισόδημα.