Επίδομα πετρελαίου θέρμανσης 2022: Πότε θα πληρωθεί;

Πότε θα γίνει η πληρωμή του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης 2022;
Πότε ξεκινά η πληρωμή της α δόσης του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης 2022;

Προ των πυλών είναι η προκαταβολή της πρώτης δόσης του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης. Ένα επίδομα που κάθε χρόνο είναι σημαντικό βοήθημα για χιλιάδες οικογένειες. Φέτος τα νέα για το συγκεκριμένο επίδομα είναι καλά μιας και θα έρθει ενισχυμένο σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη.

Θα πρέπει να γνωρίζουν οι παλαιοί δικαιούχοι ότι θα μπορούν να λάβουν ως προκαταβολή το συνολικό ποσό του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης που τους είχε καταβληθεί κατά την προηγούμενη χειμερινή περίοδο και το ποσό θα συμψηφίζεται με τις επόμενες καταβολές του επιδόματος.

Πότε ξεκινά η πληρωμή της α δόσης του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης 2022;

Το ελάχιστο ύψος επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης ορίζεται στα 100 ευρώ και το μέγιστο στα 800 ευρώ, με προσαύξηση για τους πολίτες που ζουν στις ορεινές περιοχές, οι οποίοι ενδέχεται να λάβουν επίδομα έως και 1.000 ευρώ.

Περιοχές με πολύ κρύο θεωρούνται οικισμοί των οποίων ο συντελεστής επιδότησης, είναι μεγαλύτερος ή ίσος της μονάδας. Το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης για κάθε δικαιούχο θα υπολογίζεται με πολλαπλασιασμό του βασικού ποσού των 350 ευρώ με τον συντελεστή επιδότησης, 0,12 έως 1,62 που έχει καθοριστεί για τον οικισμό στον οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία του.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του evianews, το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης 2022 μπαίνει στους λογαριασμούς των δικαιούχων στις 21 Δεκεμβρίου.