Εποχικό επίδομα του ΟΑΕΔ: Πότε θα μπουν τα χρήματα;

Πότε μπαίνουν τα λεφτά, τι είναι το ειδικό εποχικό επίδομα του ΟΑΕΔ 2020 και πως θα κάνετε την αίτηση;

Όχι αργότερα αλλά το πολύ μέχρι τις 30 Νοεμβρίου μπορούν οι δικαιούχοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για να λάβουν το εποχικό επίδομα 2020.

Σε εφαρμογή έχει τεθεί το ΟΑΕΔ, εποχικό επίδομα και σύμφωνα με την εγκύκλιο η υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ολοκληρωθεί τέλος Νοεμβρίου 2020.

Ειδικό Εποχικό επίδομα ΟΑΕΔ

Μέσω του gov.gr, γίνεται η αίτηση για το εποχικό επίδομα, αλλά μπορείτε και να πάτε στα ΚΕΠ. Δικαιούχοι του ειδικού εποχικού επιδόματος είναι τα άτομα που δουλεύουν στην Ελλάδα, και έχουν ασφάλιση ΕΦΚΑ.

Παράλληλα θα πρέπει να ασκούν ένα από τα πιο κάτω επαγγέλματα.

Οικοδόμους, λατόμους, ασβεστοποιούς, πλινθοποιούς, αγγειοπλάστες δασεργάτες, ρητινοσυλέκτες, καπνεργάτες, σμυριδεργάτες, υποδηματεργάτες μουσικούς – μέλη του οικείου επαγγελματικού σωματείου, χορευτές και τεχνικούς ζωντανών οπτικοακουστικών εκδηλώσεων – μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων μισθωτούς ναυπηγοεπισκευαστικης ζώνης χειριστές εκσκαπτικών /ανυψωτικών / οδοποιητικών / γεωτρητικών μηχανημάτων ηθοποιούς, τεχνικούς κινηματογράφου και τηλεόρασης, χειριστές και βοηθούς χειριστή κινηματογράφου, ελεγκτές κινηματογράφου και θεάτρου, ταμίες κινηματογράφου και θεάτρου μισθωτούς τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου.

Οι πληρωμές καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ και θα πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου.