Επίδομα άδειας αναπληρωτών 2022: Πότε πληρώνεται;

Εάν λήξει η σύμβαση εργασίας με οποιονδήποτε τρόπο, τότε έρχεται το επίδομα μη ληφθείσας άδειας αναπληρωτών

Θα πρέπει να έχει προηγηθεί απόλυση, παραίτηση, ή λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου και ο αναπληρωτής να μην έχει πάρει την κανονική άδεια που του οφείλεται.

Τότε δικαιούται να λάβει 2 ημερομίσθια για κάθε μήνα απασχόλησης. Το τελικό ποσό εξαρτάται από τον μισθό και από το σύνολο των μηνών εργασίας.

Επίδομα μη ληφθείσας άδειας αναπληρωτών 2022
Επίδομα μη ληφθείσας άδειας αναπληρωτών 2022 (unsplash)

Βέβαια αν έχει χρησιμοποιήσει άδεια, δεν θα πάρει ολόκληρο το ποσό. Σε αντίθετη περίπτωση θα το λάβει αυτούσιο το επίδομα.

Το επίδομα μη ληφθείσας άδειας αναπληρωτών 2022 θα δοθεί στο τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου 2022.