Επίδομα ανεργίας Νοεμβρίου: Πότε θα καταβληθούν τα χρήματα;

Το επίδομα ανεργίας είναι ένα σημαντικό βοήθημα για όσους έχουν χάσει την εργασία τους και παρέχεται από τον ΟΑΕΔ.

Το επίδομα ανεργίας 2020 είναι μια παροχή που χορηγείται σε μισθωτούς, ασφαλισμένους στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ των οποίων η εργασιακή σχέση σταμάτησε.

Η χρονική διάρκεια πρέπει να είναι από πέντε έως 12 μήνες ανάλογα με τις ημέρες εργασίας που έχουν πραγματοποιήσει οι δικαιούχοι σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα πριν από τη λύση ή τη λήξη της εργασιακής τους σχέσης, που ορίζονται ως κρίσιμα.

Για τη χορήγηση του επιδόματος ανεργίας 2020 του ΟΑΕΔ πρέπει να ισχύουν τα παρακάτω σαν προϋποθέσεις.

Θα πρέπει να είστε ασφαλισμένοι ως εργαζόμενοι στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ. Επίσης να έχει προηγηθεί Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας (όχι Οικειοθελής Αποχώρηση) ή να έχει προηγηθεί Λήξη Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (όχι Οικειοθελής Αποχώρηση).

Η Τακτική Επιδότηση Ανεργίας είναι μια παροχή που χορηγείται σε μισθωτούς, ασφαλισμένους στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ των οποίων η εργασιακή σχέση είτε έληξε (σύμβαση ορισμένου χρόνου) είτε καταγγέλθηκε από τον εργοδότη, με χρονική διάρκεια από πέντε έως 12 μήνες ανάλογα με τις ημέρες εργασίας που έχουν πραγματοποιήσει οι δικαιούχοι σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα πριν από τη λύση ή τη λήξη της εργασιακής τους σχέσης, που ορίζονται ως κρίσιμα.

Δεν θα πρέπει να αυταπασχολήστε και θα πρέπει να έχετε την ιδιότητα του ανέργου κατά την αίτηση για την επιδότηση.

Τα χρήματα για το επίδομα ανεργίας μπαίνουν αυτόματα στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο δικαιούχος.

Θα πρέπει ο δικαιούχος να παρουσιάζεται ανελλιπώς για τη δήλωση φυσικής παρουσίας εντός των προκαθορισμένων χρονικών διαστημάτων, όπως αυτά αναγράφονται αναλυτικά στην «Απόφαση Υπαγωγής στην Επιδότηση» που έχει παραλάβει από την αρμόδια Υπηρεσία.

Η πίστωση των μηναίων επιδομάτων γίνεται μια φορά την εβδομάδα και συγκεκριμένα την τελευταία εργάσιμη ημέρα αυτής, δηλαδή κάθε Παρασκευή.