Εισφορά αλληλεγγύης: Ποιοι δεν θα την πληρώσουν;

Τη λίστα όλων όσοι θα γλιτώσουν από την εισφορά αλληλεγγύης και το 2022 καταρτίζουν στο υπουργείο Οικονομικών.

Οι παρακάτω κατηγορίες ίσως δεν θα την πληρώσουν:

Μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα
Ελεύθερους επαγγελματίες – αυτοαπασχολούμενους
Όσους έχουν εισοδήματα από ενοίκια
Όσους λαμβάνουν μερίσματα