ΕΕΤΑΑ: Πότε αρχίζουν οι αιτήσεις για ΚΔΑΠ και παιδικούς σταθμούς;

Πολλοί κάτοικοι στην Εύβοια ρωτούν για το πότε θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις ΕΕΤΑΑ για τα ΚΔΑΠ και τους παιδικούς σταθμούς

Στη Χαλκίδα υπάρχει και ο ΔΟΠΠΑΧ που λειτουργεί τα τελευταία χρόνια Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), με δράσεις επιμορφωτικές και ψυχαγωγικές, στηρίζοντας όχι μόνο τα παιδιά, αλλά και τις οικογένειές τους.

Οι αιτήσεις είναι προ των πυλών και η πρόσκληση ενδιαφέροντος για τους υποψηφίους, θα δημοσιευθεί εντός των επόμενων ηµερών.

Η υφυπουργός εργασίας, Δόμνα Μιχαηλίδου, στον ΣΚΑΙ έδωσε μια συνέντευξη εφ’όλης της ύλης.
Το δικαίωµα συµµετοχής αφορά σε βρέφη, νήπια και παιδιά προσχολικής ηλικίας καθώς και παιδιά έφηβοι και άτοµα µε αναπηρία µε την προϋπόθεση ότι το συνολικό εισόδηµα της οικογένειάς τους για το φορολογικό έτος 2021.

-Δεν υπερβαίνει το ποσό των 36.000€ για τους σκοπούς κάλυψης συµµετοχής όλων των κατηγοριών Δοµών (πλην των δοµών Β3 και Δ, που εξαιρούνται εισοδηµατικών κριτηρίων), κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:

ΕΕΤΑΑ ΚΔΑΠ και παιδικοί σταθμοί
ΕΕΤΑΑ ΚΔΑΠ και παιδικοί σταθμοί Φωτογραφία fran, unsplash

-Έως 27.000€ για οικογένειες που έχουν έως δύο (2) παιδιά,

-Έως 30.000€ για οικογένειες που έχουν έως τρία (3) παιδιά,

-Έως 33.000€ για οικογένειες που έχουν έως τέσσερα (4) παιδιά, και τις Έως 36.000€ για οικογένειες που έχουν από πέντε (5) παιδιά και άνω.

Επίσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 42.000€ για τη συµµετοχή στις κατηγορίες δοµών Α1, Α2, Β1 και Β2, κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:

Έως 33.000€ για οικογένειες που έχουν έως δύο (2) παιδιά,
Έως 36.000€ για οικογένειες που έχουν έως τρία (3) παιδιά,
Έως 39.000€ για οικογένειες που έχουν έως τέσσερα (4) παιδιά, και τις Έως 42.000€ για οικογένειες που έχουν από πέντε (5) παιδιά και άνω.

Σε όλα τα ωφελούµενα παιδιά της περίπτωσης (α) ανωτέρω, εφόσον επιλεγούν, θα χορηγηθεί πλήρης «Αξία Τοποθέτησης» (Voucher), ενώ σε όλα τα ωφελούµενα παιδιά, της περίπτωσης (β) ανωτέρω, εφόσον επιλεγούν, θα χορηγηθεί µειωµένη «Αξία Τοποθέτησης» (Voucher).

Κριτήρια επιλογής είναι η οικονοµική κατάσταση (οικογενειακό εισόδηµα φορολογικού έτους 2021) και η οικογενειακή κατάσταση –κοινωνικά κριτήρια όπως η διαβίωση σε µονογονεϊκές ή πολύτεκνες οικογένειες, η ανεργία των γονέων ή /και ειδικές συνθήκες ευαλωτότητας παιδιών και των γονέων τους, πχ άτοµα µε αναπηρία.