ΔΕΗ προκήρυξη: Πότε αρχίζουν οι αιτήσεις;

Ο ΔΕΔΔΗΕ θα κάνει προσλήψεις σε διάφορες περιοχές της χώρας όπως διαβάζουμε σε σχετική προκήρυξη.

Η προκήρυξη στην ΔΕΗ έχει προσλήψεις που θα γίνουν στο Αλιβέρι Εύβοιας, τον Βόλο την Τρίπολη, την Καλαμάτα και τη Δράμα.

Από τις προσλήψεις ΔΕΔΔΗΕ θα βρουν εργασία 18 άτομα. 9 άτομα θα βρουν εργασία στο Αλιβέρι. Οι ειδικότητες που ζητούνται από τον ΔΕΔΔΗΕ είναι έναν υπάλληλο γραφείου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, δύο ηλεκτρολόγους μηχανικούς και έξι ηλεκτροτεχνικούς δικτύων.

6 άτομα θα βρουν εργασία στον Βόλο. Οι ειδικότητες που ζητούνται από τον ΔΕΔΔΗΕ είναι για 4 ηλεκτρολόγους μηχανικούς και 2 ηλεκτροτεχνικούς δικτύων.

3 άτομα θα βρουν εργασία στην Τρίπολη. Οι ειδικότητες που ζητούνται από τον ΔΕΔΔΗΕ είναι για 3 ηλεκτροτεχνικούς δικτύων.

Προσλήψεις στον ΔΕΔΔΗΕ θα γίνουν στο Αλιβέρι Εύβοιας, τον Βόλο την Τρίπολη, την Καλαμάτα και τη Δράμα.

4 άτομα θα βρουν εργασία στην Καλαμάτα. Οι ειδικότητες που ζητούνται από τον ΔΕΔΔΗΕ είναι έναν υπάλληλο γραφείου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, δύο ηλεκτρολόγους μηχανικούς και έναν ηλεκτροτεχνικό δικτύων.

Τέλος, οι ειδικότητες που ζητούνται από τον ΔΕΔΔΗΕ για την Δράμα είναι :ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί – 1 θέση, ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί – 1 θέση, ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων – 1 θέση και ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού – 1 θέση