Απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δάση στη Χαλκίδα και στο Αλιβέρι

Θα υπάρχει και πρόστιμο 300 ευρώ.

Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, που ισχύει για το Σάββατο 12 Αυγούστου, προβλέπεται Πολύ Υψηλός (κατηγορίας 4) Κίνδυνος Εκδήλωσης Πυρκαγιάς για τις περιοχές της κεντρικής και νότιας Εύβοιας.

Σε εφαρμογή απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Ευβοίας θα ισχύει το μέτρο της Απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές ΝATURA καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση αρμοδιότητας των Δασαρχείων Αλιβερίου και Χαλκίδας από την 12η βραδινή της Παρασκευής 11Αυγούστου έως την 12η βραδινή του Σαββάτου 12 Αυγούστου.

Η απαγόρευση δεν καταλαμβάνει πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται στις περιοχές αυτές, αποκλειστικά για τη μετακίνησή τους από και προς την κατοικία ή την εργασία τους, καθώς και πρόσωπα που μετακινούνται εντός του οδικού δικτύου με την επιφύλαξη της δυνατότητας επιβολής του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας και σε τμήματα του δικτύου αυτού από τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Της απαγόρευσης εξαιρούνται επίσης τα οχήματα και το προσωπικό των κρατικών υπηρεσιών, των Ο.Τ.Α, των Στρατιωτικών Υπηρεσιών, που εποπτεύουν την απαγόρευση κυκλοφορίας, καθώς και τα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων που αποδεδειγμένα και μετά από σχετική συνεννόηση με την Πυροσβεστική Υπηρεσία ή τη Δασική Υπηρεσία ή τον οικείο Δήμο, εκτελούν χρέη επιτήρησης δασικών οικοσυστημάτων κατά την αντιπυρική περίοδο.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 3235/τ.Β΄/23-06-2023, σε κάθε παράβαση της απαγόρευσης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ από τις αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση εφαρμογής της εν λόγω απόφασης και τη βεβαίωση του προστίμου, που είναι η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, η Δασική Υπηρεσία και η Δημοτική Αστυνομία.